File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Estonian.lang

Recommend this page to a friend!
  Classes of Emmanuel Podvin   Blapy   demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Estonian.lang   Download  
File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Estonian.lang
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Blapy
jQuery plugin to load linked pages using AJAX
Author: By
Last change: Update of demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Estonian.lang
Date: 2 years ago
Size: 748 bytes
 

Contents

Class file image Download
/** * Estonian translation * @name Estonian * @anchor Estonian * @author <a href="http://www.arts9.com/">Janek Todoruk</a> */ { "sProcessing": "Palun oodake, koostan kuvamiseks nimekirja!", "sLengthMenu": "N&auml;ita kirjeid _MENU_ kaupa", "sZeroRecords": "Otsitavat vastet ei leitud.", "sInfo": "Kuvatud: _TOTAL_ kirjet (_START_-_END_)", "sInfoEmpty": "Otsinguvasteid ei leitud", "sInfoFiltered": " - filteeritud _MAX_ kirje seast.", "sInfoPostFix": "K&otilde;ik kuvatud kirjed p&otilde;hinevad reaalsetel tulemustel.", "sSearch": "Otsi k&otilde;ikide tulemuste seast:", "oPaginate": { "sFirst": "Algus", "sPrevious": "Eelmine", "sNext": "J&auml;rgmine", "sLast": "Viimane" } }